Státy napříč Evropou si pomalu zvykají na život s koronavirem. Itálie, jedna z nejvíce postižených zemí, se přes léto vrátila do více méně normálního stavu, kdy nepanovala tak přísná hygienická opatření jako z kraje roku. Pandemie si nicméně vybrala daň na duševním zdraví obyvatel. Nový průzkum společnosti Kaspersky totiž odhalil, že jsou Italové nejosamělejším národem v Evropě, protože se od dubna cítili osaměle tři z pěti (59 %) Italů. Češi na tom nejsou o mnoho lépe, vzhledem k tomu, že se k pocitu osamělosti doznalo 53 % dotázaných.

Více než třetina (37 %) Italů připustila, že se nyní cítí osamělejší než před začátkem pandemie. Jako příčinu tohoto stavu většina uvedla ztrátu osobního kontaktu se svojí rodinou (78 %) a nemožnost věnovat se svým koníčkům a sportovním aktivitám (49 %).

V celé Evropě také vyšlo na povrch, že lidé žijící v městském prostředí se cítí osaměleji než ti, kteří žijí na venkově. V průběhu dubna a května se 53 % Čechů, žijících ve městech cítilo osaměle, v porovnání se 49 % obyvatel venkova. V Itálii byl rozdíl ještě markantnější – 61 % ku 48 %. Pro srovnání – v průměru se 54 % Evropanů žijících ve městech cítilo osaměle, zatímco lidí žijících na venkově to samé tvrdilo o devět procentních bodů méně.

Podle zjištění společnosti Kaspersky se drtivá většina Čechů (82 %) i ostatních evropských národů obrátila k technologiím, jako k prostředkům, které mírnily příčiny osamělosti během pandemie. Více než polovina dotázaných Čechů (59 %) tvrdí, že jim telefonní hovory, videohovory a aplikace pro psaní rychlých zpráv pomohly odehnat pocity osamělosti. Víc než dvě třetiny (67 %) se jich snažily rozptýlit sledováním televize, filmů nebo poslechem hudby. Bezmála čtvrtině (24 %) pak zase pomáhalo mluvit na své domácí mazlíčky nebo rostliny.

„Koronavirová pandemie vedla ke změně každodenních činností a podepsala se pod výrazným nárůstem používání moderních technologií během všedního dne. Spousta z nás se pochopitelně cítila osaměleji, než tomu bývalo, ale díky chytrým zařízením jsme mohli alespoň zůstat ve spojení s našimi blízkými a překonat pocit izolace. S tím, jak postupujeme do další fáze této pandemie, chceme všechny uživatele nabádat k tomu, aby online služby a svá zařízení využívali bezpečně, tak aby jim nic nebránilo i nadále si užívat jejich výhody,“ připomíná David Emm, bezpečnostní odborník ze společnosti Kaspersky.

Česká republika se dostala mezi pět zemí, jejichž obyvatelé se během pandemie cítili nejosaměleji. Z pohledu osamělosti snášeli omezení spojená s koronavirem po Italech nejhůře Belgičané (58 %), Francouzi (46 %) a Britové (55 %). Z dotázaných Čechů se k pocitům osamělosti přihlásilo 53 %.

Stát% lidí, kteří se cítili osaměle po vypuknutí koronakrize
Itálie59%
Belgie58%
Francie56%
Velká Británie55%
Česká republika53%
Portugalsko53%
Rumunsko52%
Maďarsko50%
Španělsko50%
Německo48%
Rakousko47%
Nizozemsko46%

 

Více informací a podrobnější data z průzkumu najdete na této stránce.