PCS Dataguard

 

Společnost Safetica chrání společnosti po celém světě před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami

Cílem technologie Safetica je, aby i malé a střední podniky mohly zabezpečit citlivá data podobně jako velké společnosti. A to bez zbytečných nákladů, požadavků na administraci a omezení chodu firmy.

Produkty a technologie

Ochrana dat

Ochraňte vaše klíčové firemní dokumenty a získejte přehled o bezpečnostních incidentech. Má vaše organizace důležité dokumenty, které v případě úniku mohou způsobit finanční ztráty, vznik konkurence, poškození pověsti anebo jiné škody?
Odkaz

Přehled o fungování firmy

Objevte problémy v interních procesech a zjistěte co se děje uvnitř vaší firmy. Víte co se opravdu děje uvnitř vaší organizace? Jaké máte problémy v interních procesech? Jak nakládají zaměstnanci s důležitými dokumenty?
Odkaz

Analýza chování uživatelů

Odhalte, jak vaši zaměstnanci pracují, tisknou a využívají drahý software. Neohrožuje aktivita vašich uživatelů prostředí vaší firmy? Jak velké procento vašich nákladů na IT a HR je efektivně investováno? Kolik času vaši zaměstnanci promarní, když by měli pracovat?
Odkaz

Kontrola připojovaných zařízení

Se Safetica snížíte možnost zanesení škodlivého malware do firemní sítě tím, že omezíte připojování neautorizovaných zařízení. Určete, která zařízení může kdo připojovat, co s nimi lze dělat anebo jaká data na ně lze nahrávat.
Odkaz

Soulad s normami a zákony

Splňte jednoduše bezpečnostní standardy na ochranu informací
Odkaz

Případové studie a reference

Safetica chrání data společností po celém světě
Odkaz