PCS Dataguard

 

Jeden z předních výrobců bezpečnostních řešení na světě. Firma založena v roce 1987 v USA. Největší předností je pokročilá centrální správa ePolicy Orchestrator. ePolicy Orchestrator umožňuje uživatelům spravovat celé rozsáhlé portfolio Trellix (dříve McAfee) produktů a pokročilé nástroje pro boj s ransomwarem, které jsou určeny především náročným středním a větším firemním zákazníkům. DataGuard je certifikovaným partnerem od roku 1997 a od roku 2017 certifikovaným partnerem na technologii Trellix (McAfee) Data Loss Prevention – DLP.

Produkty a technologie

Trellix Endpoint Protection

Dnešní sofistikované útoky si žádají ucelený systém ochran. Řízení systémové bezpečnosti s pomocí decentralizovaných bezpečnostních systémů je zastaralé a neúčinné. Trellix Endpoint Security představuje integrované zabezpečení před soudobými útoky pro stanice i servery kombinované s desktopovým IPS a Firewallem. Díky integračnímu prvku ePolicy Orchestrator navíc poskytuje nejen centralizaci správy, ale také jednotný monitorovací systém s rozsáhlými možnostmi reportů a analýz. Přináší tolik potřebný přehled nad bezpečností sítě, nutný pro zajištění nepřetržité dostupnosti služeb LAN pro zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery.
Odkaz

Trellix MVISION Endpoint

Platforma Windows již dlouhodobě převažuje v korporátním prostředí, pro mnohé společnosti je tedy nasnadě využití nativní AV ochrany Microsoft – Windows Defender. Je však tato ochrana dostačující? Trellix přichází s odpovědí – novou produktovou rodinou Trellix MVISION, která doplňuje nativní ochranu Windows Defender zejména o pokročilé techniky strojového učení a možnosti centrální správy na korporátní úrovni. Výsledkem je plně spolupracující bezpečnostní systém, který klade minimální nároky na koncový bod a nabízí široké možnosti další integrace.
Odkaz

Trellix Network DLP (Data Loss Prevention)

Riziko kompromitace dat je a bude neustále přítomné. Čím více lidí sdílí informace elektronicky, tím větší je např. riziko, že někdo úmyslně či neúmyslně pošle důvěrné informace neoprávněné osobě. Ty však mohou nechtěně opustit organizaci mnoha způsoby: emailem, přes web, IM, FTP atd. Eliminace těchto hrozeb je jednou z klíčových oblastí informační bezpečnosti v rámci organizace. Některá data vyžadují šifrování, některá musí být blokována díky své povaze nebo reputaci adresáta. Nastavení a vynucení správných pravidel uvnitř společnosti není triviální záležitostí, a proto Trellix nabízí řešení pro maximální usnadnění této výzvy – Trellix DLP (Data Loss Prevention).
Odkaz

Trellix Server Security

Mnoho organizací transformuje a optimalizuje svoje datová centra a hledají nyní řešení, jak nejlépe zabezpečit tuto klíčovou část IT. Tradiční schémata ochrany jsou velmi drahá a často nevyhovují rozměrům většiny organizací. Proto společnost Trellix přichází s bezpečnostním balíčkem pro servery, datová úložiště a síťovou bezpečnost. Zákazník si vybírá ze tří druhů licencí a má tak možnost zvolit ideální řešení pro organizaci a optimalizovat tak náklady na bezpečnost svého datového centra.
Odkaz

Trellix Secure Virtualization MOVE-AV

Virtuální technologie maximalizují využití hardwaru serverů a pracovních stanic a tím značnou mírou přispívají ke snížení provozních nákladů. Důkladné zabezpečení jejich provozu se však stalo nevyřešenou výzvou pro mnoho organizací všech velikostí a typů. Hlavní bezpečnostní úskalí spočívají ve zranitelnostech, které pramení ze složitosti patchování offline virtuálních serverů a nedořešeném propojení bezpečnosti virtuálních a fyzických serverů. Trellix proto vyvinulo produkty splňující nejpřísnější nároky pro stoprocentní zabezpečení sítě integrací bezpečnostních prvků jak pro ochranu fyzických, tak virtuálních zařízení s pomocí jediné řídící konzole Trellix ePolicy Orchestrator.
Odkaz

Trellix Complete Data Protection Advanced

V dnešním světě jsou Vaše data a informace stále častěji vystaveny rizikům ztráty nebo zneužití. Internet sám o sobě generuje velké množství hrozeb, krádeže a ztráty mobilních přístrojů jsou na denním pořádku a počet úniků důležitých informací z řad vlastních zaměstnanců se neustále zvyšuje. Produkt Trellix Complete Data Protection Advanced nabízí silné šifrování, autentizaci, prevenci před ztrátou dat (Data Loss Prevention) a kontrolu zabezpečení založenou na pravidlech. Chrání nepovolený přístup k Vašim citlivým informacím – kdykoliv a kdekoliv.
Odkaz

XDR Platform

Dnešní svět je plný dynamických kybernetických hrozeb, kdy každá další je komplexnější než ta předchozí. S nárůstem počtu těchto hrozeb, se zvyšuje i počet alertů, kterým musí SOC týmy čelit. V důsledku toho jsou SOC týmy často velmi přetížené a hrozí, že přehlédnou skutečně důležitá upozornění. Mohou za to především fragmentované bezpečnostní nástroje, které spolu nekooperují, což znesnadňuje SOC týmům reagovat včas. Výsledkem je zvýšené riziko kompromitace bezpečnosti celé organizace.
Odkaz

Případové studie Trellix

Případové studie společnosti Trellix můžete nalézt na webu na adrese: https://www.trellix.com/en-us/resource-library/case-studies.html
Odkaz