PCS Dataguard

 

Český systém od společnosti Logmanager a.s. pro SEM (Security Event Management). Nástroj na podporu řešení kritických IT událostí a centrální správu strojových dat, bezpečnostních informací a událostí, který umožňuje snadněji splnit požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti, PCI-DSS i GDPR. Jedná se o systém pro centralizovanou správu eventů a logů z libovolných síťových aktivních prvků, bezpečnostních zařízení i operačních systémů a aplikačního software. Nástroj, který je založen na novém typu databáze se škálovatelnou kapacitou a výkonným systémem prohledávání a prezentaci nalezených dat. Jeho podstatou je sběr všech relevantních eventů a logů organizace, jejich ukládání do centrálního zabezpečeného úložiště s předem definovanou retencí a možností prohledávat enormní množství dat v reálném čase. Výstupy prohledávaní jsou prezentovány v textové i grafické podobě s vysokou mírou interakce vzhledem k nalezeným datům. Dále systém umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a případné bezpečnostní audity.

 

Výhody Logmanager

  • Jednotné úložiště logů pro celou organizaci nebo datové centrum
  • Security Event Monitoring — sběr logů  a analýzu bezpečnostních událostí
  • Podporu rychlému řešení Kritického IT incidentu
  • Speciální a optimalizovanou podporu pro sběr logů z Windows prostředí
  • Security Event Monitoring — sběr logů  a analýzu bezpečnostních událostí
  • Jednotné úložiště logů pro celou organizaci nebo datové centrum
  • Generování výstrah (alerting)
  • Reporting a analýzu událostí/incidentů
  • Požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR

Produkty a technologie

Logmanager - XL

Trvalý příjem až 10 000 událostí za sekundu, v základu 100 TB úložiště dat s integrovanou kompresí a možností šifrování AES-256. Integrované diskové pole typu RAID 6 s pokročilou ochranou proti výpadku disků
Odkaz

Logmanager - L

Trvalý příjem až 5 000 událostí za sekundu, v základu 400 TB úložiště dat s integrovanou kompresí a možností šifrování AES-256. Integrované diskové pole typu RAID 6 s pokročilou ochranou proti výpadku disků
Odkaz

Logmanager - M

Trvalý příkaz až 2 000 událostí za sekundu, v základu 12 TB úložiště dat s integrovanou kompresí a možností šifrování AES-256. Integrované diskové pole typu RAID 5 s ochranou proti výpadku disku.
Odkaz