Mezi nejpočetnější hrozby se řadily červy, spyware a programy nelegálně těžící kryptoměny. Dohromady se podepsaly pod útoky na 14 % všech zacílených počítačů. Tato a další zjištění přinesl Kaspersky ICS CERT report zaměřený na kybernetické hrozby v průmyslu během prvního pololetí 2019.

Útoky na průmyslové podniky patří mezi nejnebezpečnější, protože dokáží zastavit celou výrobu, způsobují výrazné finanční ztráty a je velmi složité je zastavit. Přesně to se stalo v klíčovém sektoru energetiky. Ze statistik za první pololetí, automaticky generovaných bezpečnostními řešeními Kaspersky, vyplývá, že by se operátoři a bezpečnostní technici v energetickém průmyslu měli mít obzvláště na pozoru. Celkově v daném období totiž zaznamenaly produkty Kaspersky pokus o kybernetický útok na 41,6 % ICS počítačů v energetickém sektoru. Zároveň bylo zaznamenáno velké množství vzorků běžného malwaru, který nebyl primárně zacílený na ICS.

Největší podíl mezi zablokovanými škodlivými programy zaujímal software pro nelegální těžbu kryptoměn (2,9 %), červy (7,1 %) a různé varianty víceúčelového spywaru (3,7 %). Infekce těmito malwary může negativně ovlivnit dostupnost a integritu ICS a dalších systémů zapojených do průmyslové sítě.

Za pozornost stojí například specializovaný špionážní trojský kůň AgentTesla, který je vyvinutý s cílem krást autentifikační data, snímky obrazovek, a data pocházející z webové kamery nebo klávesnice. Ve všech analyzovaných případech šířili útočníci data prostřednictvím ukradených e-mailových účtů několika firem. Kromě malwarových útoků detekovala řešení Kaspersky také backdoory. Mimo jiné zablokovala backdoor Meterpreter, který útočníkům umožňoval vzdálené ovládání počítačů v průmyslové síti energetických systémů. Útoky využívající tento backdoor jsou většinou cílené a velmi nenápadné, přičemž bývají často prováděny v manuálním módu. Schopnost útočníků skrytě a vzdáleně ovládat infikované ICS počítače je velkou hrozbou pro průmyslové systémy. Jako další příklad lze uvést Syswin, novou verzi wiper červa, který je napsaný v programovacím jazyku Python a ve spustitelném Windows formátu. Tato hrozba může mít velmi negativní dopady na ICS počítače, protože je schopná se sama šířit systémem a mazat data.

Energetický sektor ale nebyl jediný, který čelil škodlivým objektům a aktivitám. Významnému počtu útoků byly vystaveny také firmy a jejich ICS systémy v automobilovém průmyslu (39,3 % z nich) a systémy automatizace budov (37,8 %).

Další zajímavá zjištění reportu:

  • ICS počítače nebývají standardně součástí vnitřního bezpečnostního perimetru, který je typický pro korporátní prostředí. Bývají do velké míry chráněny vlastními opatřeními a nástroji před mnoha hrozbami, které obvykle cílí na domácí uživatele. Dá se tak říct, že úkoly související s ochranou podnikové infrastruktury a ICS jsou do jisté míry na sobě nezávislé.
  • Obecně je úroveň škodlivých aktivit v segmentu ICS spojena s malwarovou aktivitou probíhající v celé zemi.
  • Celkově vzato lze v zemích, kde je situace s bezpečností ICS příznivá, nízkou úroveň napadených počítačů ICS připsat bezpečnostním opatřením a nástrojům, které firmy používají, spíše než obecně nízké aktivitě hackerů.
  • Škodlivé programy, které se samy šíří systémem, jsou v některých státech velmi aktivní. V analyzovaných případech byly tyto červy (škodlivé objekty třídy Worm) navrženy tak, aby infikovaly přenosná zařízení (USB disky, externí pevné disky nebo mobilní zařízení). Zdá se, že si hackeři velmi oblíbili postup, kdy k napadení ICS počítačů dojde prostřednictvím červů uložených na přenosných zařízeních.

Aby se průmyslové firmy vyhnuly problémům spojeným s kybernetickými hrozbami, doporučují odborníci z Kaspersky následující opatření:

  • Pravidelně aktualizujte operační systémy, aplikace, softwary a bezpečnostní řešení na systémech, které jsou součástí firemní průmyslové sítě.
  • Zablokujte síťový provoz na portech a protokolech používaných na okrajových routerech a uvnitř firemní OT sítě.
  • Proveďte audit správy přístupu pro komponenty ICS ve firemní průmyslové síti a na jejích periferiích.
  • Pravidelně školte své zaměstnance v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nezapomínejte ani na své partnery a dodavatele, kteří mají přístup do vaší OT/ICS sítě.
  • Využívejte na svých serverech, pracovních stanicích a HMIs speciální bezpečnostní řešení jako je Kaspersky Industrial Cybersecurity, které ochrání OT a průmyslovou infrastrukturu před náhodnými kybernetickými útoky. Toto řešení je vhodné doplnit o monitoring síťového provozu a o analytická a detekční řešení.