• Nejčastějšími viníky jsou ransomware a malware, následkem jsou odcizená data, kompromitované účty a cryptojacking
  • GDPR vypadá nadějně – Evropané trpí nejméně 

Podle globálního průzkumu The State of Cloud Security 2020, provedeného společností Sophos, lídrem v řešeních kybernetického zabezpečení nové generace, zaznamenaly téměř tři čtvrtiny (globálně 70 %, CZ 67 %) organizací v uplynulém roce bezpečnostní incident ve veřejném cloudu – včetně ransomwaru a dalšího malwaru (50 %, shodně v globálním i českém měřítku), odcizení dat (globálně 29 %, CZ 33 %), kompromitovaných účtů (globálně 25 %, CZ 32 %) a cryptojackingu (17 % shodně v globálním i českém měřítku). U organizací provozujících multi-cloudová prostředí je přitom o více než 50 % pravděpodobnější, že zažijí bezpečnostní incident spojený s cloudem než u těch, které provozují pouze jediný cloud.

Nejmenší podíl bezpečnostních incidentů v cloudu zažívají Evropané, což ukazuje, že dodržování regulace GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pomáhá chránit organizace před kompromitováním. Nejhorší situace je pak v Indii, kde bylo v loňském roce zasaženo kybernetickým útokem, který postihl data ve veřejném cloudu, plných 93 % organizací.

„Není překvapením, že ransomware je jedním z nejčastěji uváděných kyberzločinů ve veřejném cloudu. Nejúspěšnější ransomwarové útoky podle studie State of Ransomware 2020 zahrnují data ve veřejném cloudu a útočníci posouvají své metody k cílení na cloudová prostředí, aby ochromili nezbytnou infrastrukturu a zvýšili pravděpodobnost zaplacení výkupného,“ říká Chester Wisniewski, principal research scientist ve společnosti Sophos. „Nedávný nárůst intenzity práce na dálku poskytuje další motivaci vyřadit z provozu cloudovou infrastrukturu, na kterou se spoléháme více než kdy jindy. Je proto znepokojivé, že mnoho organizací stále nechápe jejich odpovědnost za zabezpečení dat a aplikací v cloudu. Zabezpečení cloudu je sdílenou zodpovědností a organizace potřebují pečlivě řídit a monitorovat cloudová prostředí, aby si udržely náskok před odhodlanými útočníky.“

Neúmyslně otevřené dveře, aneb jak útočníci pronikají dovnitř
Organizace nejvíce trápí nechtěné kompromitování dat. Nesprávná konfigurace byla zneužita v 66 % (CZ 67 %) z nahlášených útoků. Ve studii SophosLabs 2020 Threat Report se podrobně uvádí, že k většině incidentů vede nesprávná konfigurace, která je vzhledem ke složitosti řízení cloudu až příliš běžná.

Navíc 33 % organizací (shodně v globálním i českém měřítku) uvádí, že kyberzločinci získali přístup prostřednictvím odcizených přihlašovacích údajů poskytovatele cloudu. Navzdory tomu, jen čtvrtina organizací uvádí správu přístupu ke cloudovým účtům jako hlavní oblast svých obav. Data z nástroje Sophos Cloud Optix na řízení a bezpečnostní monitoring cloudu dále odhalují, že 91 % z účtů má až příliš vysoké role v řízení identit a přístupu a 98 % jich má vypnutou vícefaktorovou autentizaci k účtům u svého poskytovatele cloudu.

Povzbudivý závěr
Téměř všichni respondenti (globálně 96 %, CZ 92 %) přiznávají obavy ohledně své současné úrovně zabezpečení cloudu, což povzbudivě ukazuje, že na bezpečnost pamatují a je pro ně důležitá. V souvislosti s tím jsou v globálním měřítku „datové úniky“ hlavní bezpečnostní obavou téměř poloviny (44 %, CZ 25 %) respondentů; a těsně druhá je se 41 % (CZ 27 %) identifikace a reakce na bezpečnostní incidenty. Bez ohledu na tyto pozitivní závěry pouze jeden ze čtyř respondentů považuje za hlavní problém nedostatek odborných znalostí svých zaměstnanců (25 %).

Z pohledu českých organizací mezi hlavní bezpečnostní obavy patří neschopnost spravovat více veřejných cloudových poskytovatelů současně, např. Azure a AWS (37 %), neschopnost dodržovat regulativy a nařízení (33 %) a neschopnost nasazovat bezpečnostní řešení v tempu vlastního vývoje (32 %). Problémy s nedostatkem odborných znalostí svých zaměstnanců přiznává 22 % českých organizací.

O průzkumu

Studie The State of Cloud Security 2020 přináší zjištění nezávislého průzkumu provedeného společností Vanson Bourne mezi více než 3 500 IT manažery ve 26 zemích v Evropě, Americe, Asijsko-pacifickém regionu, na Středním Východě a v Africe, kteří v současné době hostují data a aplikace v cloudu. V České republice bylo dotazováno 63 organizací.

Kompletní studie včetně podrobného seznamu bezpečnostních doporučení pro cloud, je k dispozici na adrese https://secure2.sophos.com/en-us/content/state-of-cloud-security.aspx.

 

Další zdroje

  • Vice informací o hrozbách a trendech, které by měly ovlivňovat kyberbezpečnost v roce 2020, naleznete ve zprávě Threat ReportSophosLabs.
  • Nejnovější globální průzkum společnosti Sophos The State of Ransomware 2020, který odhalil, že 59 % z úspěšných ransomwarových útoků zahrnuje data ve veřejném cloudu.