Již delší dobu pozorujeme na poli IT bezpečnosti vzrůstající poptávku po ochraně citlivých dat a jejich zneužití – tzv. DLP technologie.

Uzavřeli jsme proto spolupráci se společností Safetica Technologies,
jejíž dva stěžejní produkty, Safetica DLP a Safetica Auditor, vám umožní efektivně zabránit úniku citlivých dat.

Hlavními výhodami těchto produktů je jejich snadné nasazení, nízká náročnost na HW/SW zdroje a jednoduchá administrace včetně reportingu. Zároveň vám mohou pomoci splnit požadavky vyplývající z různých norem, jako např. GDPR, PCI-DSS, HIPAA, nebo ISO/IEC 27001.

V případě zájmu vám toto řešení rádi odprezentujeme formou webexu a to za účasti zástupců výrobce. Samozřejmostí je poskytnutí testovací licence, případně vám mohou naši certifikovaní technici provést Security Audit.

Safetica