PCS Dataguard

Audit bezpečnosti

 

Zabezpečení informací se sice stalo pro společnosti na celém světě významnou záležitostí, ale přístupy k jednotlivým rizikům nejsou důsledné a v mnoha případech jsou nedostatečné. Pro všechny firmy je nezbytně nutné zabezpečit kontinuitu provozu a mít připravené plány na obnovu po zhroucení informačního systému.

K dosažení dobrých výsledků na poli bezpečnosti je zapotřebí plánovat opatření globálně a aplikovat je s rozmyslem. Jednotlivé mechanismy by se měly vzájemně podporovat, protože celek bude jen tak silný, jak silná bude jeho nejslabší část.

Externí bezpečnostní audit Vám přinese srovnání Vašeho systému ochrany informací s obvyklými standardy. Odpoví na otázky, zda své informace chráníte dostatečně a efektivně, a navíc přinese návrhy na zlepšení. Audit se týká především výpočetní techniky, komunikačních technologií, aplikací a informačních systémů. Vztahuje se také na bezpečnostní zásady, postupy a procedury, havarijní a krizové plány.

Kontaktuje nás se svým požadavkem, rádi se s Vámi sejdeme, a podělíme se o naše zkušenosti.